STUDIEAVOND GEÏSOLEERDE BINNENVLOEREN - 22/06/2015

Op 11 juni waren wij aanwezig op campus van de universiteit van Gent waar een boeiende uiteenzetting werd gegeven tijdens een studieavond omtrent de hedendaagse praktijk en toekomstige innovatieve trends in de toepassing van geisoleerde binnenvloeren. Een volgende en laatste studiedag staat gepland in september 2015.

Het onderzoeksproject wil alle partijen die betrokken zijn bij de realisatie van geïsoleerde binnenvloeren voorbereiden op de toekomstige wijzigingen naar aanleiding van de Europese regelgeving betreffende energieneutraal bouwen in 2020. Door gerichte acties zoals technische artikels en studiedagen en door het opstellen van een praktische gids voor uitvoerders willen ze de sector een duidelijk zicht geven op de regelgeving en de impact ervan op de vloeropbouw.

Om op termijn te kunnen voldoen aan de steeds strenger worden energieregelgeving, zal het pakket isolatie ook in vloeren dienen te verdikken. Er zijn echter nog onzekerheden over het gedrag van deze isolatiematerialen in grotere dikte. Via materiaalproeven wordt het gedrag van isolatiematerialen in kaart gebracht. Het drukgedrag op lange termijn, ook wel kruip genoemd, is één van de eigenschappen die worden getest.

Alle verzamelde informatie zal worden verwerkt in een praktische gebruikersgids over geïsoleerde binnenvloeren, die naast de materialen en opbouwen van vroeger en nu ook innovatieve oplossingen zal bevatten.